Blog

Zrozumienie potrzeb i wspólne działania

25 lipca 2023
Intensywne zmiany demograficzne nie są jedynie specyfiką naszego miasta i regionu. To zjawisko o charakterze globalnym, które stanowi wyzwanie wszystkich europejskich metropolii. By skutecznie stawić czoła nowym zadaniom, musimy zacząć od wzajemnego zrozumienia, empatii i współpracy międzypokoleniowej. Dla dobra Krakowa i nas samych – jej małych i dużych mieszkańców.

Gwałtownie zmienia się struktura demograficzna naszego społeczeństwa. Rośnie liczba osób starszych, a zarazem spada liczba młodych. Wynikająca z tego pokoleniowa nierównowaga niesie za sobą wiele konsekwencji, mogących wywoływać napięcia społeczne i ekonomiczne.
Aby je skutecznie rozwiązywać, konieczne jest myślenie i działanie w kategorii solidarności międzypokoleniowej. To umiejętność znalezienia płaszczyzny do rozmowy i wspólnego działania, koniecznych dla pogodzenia zróżnicowanych aspiracji i oczekiwań – zarówno międzypokoleniowych, jak i wewnątrz różnych pokoleń mieszkańców Krakowa.

Harmonizowanie potrzeb różnych pokoleń stanie się możliwe, kiedy ich przedstawiciele będą świadomi swoich potrzeb, ale będą także otwarci i gotowi do zrozumienia potrzeb innych pokoleń. To co powinno spajać owe zróżnicowane potrzeby i aspiracje to podzielane przekonanie o istnieniu dobra wspólnego, którego siła polega na inkluzji różnych perspektyw, potrzeb, wyzwań, ale i zasobów.

Solidarność międzypokoleniowa to, w ujęciu praktycznym, katalog działań mających na celu:

  • planowanie przestrzeni publicznej w sposób uwzględniający potrzeby mieszkańców zróżnicowanych wiekowo;
  • dostosowywanie mieszkań do potrzeb mieszkańców, jak i elastyczne formy zamiany mieszkań́ bądź́ współzamieszkiwania;
  • transport publiczny dostosowany do potrzeb mieszkańców niezależnie od ich wieku i poziomu sprawności;
  • rozwój usług społecznych ukierunkowanych na ułatwienie godzenia rożnych obowiązków rodzinnych (przede wszystkim opieka nad małymi dziećmi i osobami niepełnosprawnymi) z tymi pozarodzinnymi (przede wszystkim z pracą zawodową);
  • zapewnienie godnego poziomu życia w każdym wieku;
  • wprowadzenie takich form pracy, które umożliwiają występowanie wewnątrzrodzinnej solidarności międzypokoleniowej;
  • promowanie oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na umocnienie solidarności międzypokoleniowej, w tym poprzez umocnienie poczucia przynależności do „małej ojczyzny”, czy świadomości potrzeb innych grup wieku.

[P. Szukalski, „Czym jest solidarność́ międzypokoleniowa? s. 83-83 [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010].

Przejdź do serwisu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Newsletter

Bądź na bieżąco i dopisz się do naszej listy mailingowej.

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij formularz, zadzwoń lub po prostu przyjdź. Zapraszamy.

Masz pomysł na lepszy Kraków?

Napisz do nas. Pomożemy!